Parfum.nl

Parfum.nl was al een tijd een zeer goed draaiende website met vele bestellingen per maand. Deze website is onlangs overgenomen door een netwerkcontact van ons en wij zijn gevraagd om het nieuwe logo te designen en een aantal banners voor de website te maken. Hiernaast het resultaat!

FacebookTwitterLinkedIn